Stacja Uzdatniania Wody w Woli Wągrodzkiej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z licznymi skargami min. na ciśnienie wody oraz jej mętność zostały wymienione dwie pompy głębinowe na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wągrodzkiej. Mieszkańcy zaopatrywani w wodę przez ww. stację powinni odczuć znaczącą poprawę w jej jakości.

Zaplanowano już przegląd techniczny trzeciego ujęcia na tej stacji.