Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, instalacją zalicznikową nn w m. Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko, Kędzierówka, Piskórka, Uwieliny gmina Prażmów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zapraszamy do zapoznania się z przetargiem

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków, instalacją zalicznikową nn w m. Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko, Kędzierówka, Piskórka, Uwieliny gmina Prażmów”.

http://roltes.vot.pl/bip/index.php?id=142&id2=118