Przegląd hydrantów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstw Komunalne sukcesywnie prowadzi przegląd hydrantów zewnętrznych wykonanych na sieci wodociągowej. Na podstawie przekazanych protokołów z przeglądu hydrantów zewnętrznych i zawartych w nich uwagach, wszelkie usterki usuwane są na bieżąco. W przypadku niesprawności hydrantów i braku możliwości naprawy następuje ich wymiana.

W prezencie naszym najmłodszym mieszkańcom Gminy Prażmów, Przedsiębiorstwo Komunalne zakupiło ozdobny – kolorowy hydrant i zamontowało go na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie.

Nowy hydrant zyskał imię  „ Prażmuś ”.