Czyszczenie rowów melioracyjnych

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie na zlecenie Urzędu Gminy Prażmów prowadzi prace konserwujące rowy melioracyjne, które zawierają min:

-czyszczenie rowów i rurociągów drenarskich

-wykaszanie

-odmulanie dna koryt

-utrzymanie drożności

Dzięki takim zabiegom Mieszkańcy Gminy nie będą narażeni na lokalne podtopienia, zalewanie posesji, ogródków czy piwnic.