Odpowiedź Pana Prezesa Ryszarda Cieszkowskiego na zagadnienia zawarte w Interpelacji Pana Radnego Tomasza Raczka w sprawie sprzedaży pługu przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin