Informacja-wydawanie zaświadczeń i pism

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ze względu na dużą absencję pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego związaną z COVID-19 informujemy, że wszelkie załatwianie  spraw, wydawanie zaświadczeń oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej może ulec opóźnieniu. Jednocześnie informujemy, że służby wod-kan Przedsiębiorstwa pracują i w przypadku wystąpienia awarii podejmujemy natychmiastowe działania.