Zatrudnimy Specjalistę w grupie remontowo-wykonawczej

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w grupie remontowo – wykonawczej, wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością umowy na czas nieokreślony

Opis stanowiska:

– sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji, robót modernizacyjnych,     –

remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych,

– rozliczanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i budowy przyłączy,

– sprawdzanie dokumentacji technicznych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

– wycena robót wodociągowych i kanalizacyjnych,

– obsługa klientów w procesie przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– nadzór i kontrola nad obiektami i urządzeniami do poboru i uzdatniania wód podziemnych,

– przeprowadzanie przeglądów budynków SUW i wyposażenia technologicznego,

– zakup materiałów pod potrzeby realizacji sieci i przyłączy wodociągowych/ kanalizacyjnych.

Wymagania na stanowisku:

– wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska, ochrona środowiska,

– znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i odprowadzaniem ścieków,

– prawo jazdy kategorii B,

– dyspozycyjność,

– umiejętność pracy w  zespole.

Wymagane dokumenty:

– CV

– list motywacyjny

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o.

Uwieliny, ul. Główna 12

05-540 Zalesie Górne

e-mail: marketing@komprazmow.pl