Połączenie Ustanów-Urząd Gminy-Ustanów zostaje zawieszone

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z małym zainteresowaniem mieszkańców informujemy, że połączenie na trasie Ustanów-Urząd Gminy w Prażmowie-Ustanów z dniem 29.04.2021 zostaje zawieszone.