Zarządzeniem Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o. 17.05.2021 dniem wolnym dla pracowników PK w Prażmowie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nasze służby techniczno-interwencyjne działają w tym dniu bez zmian. Wszelkie awarie można zgłaszać pod numerem 604 963 059 dostępnym całą dobę.

 

Zarządzenie nr 3/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.