Awaria SUW Wola Wągrodzka

Z powodu awarii prądu na Stacji Uzdatnia Wody w Woli Wągrodzkiej mieszkańcy miejscowości: Błonie, Biały Ług, Chosna, Dobrzenica, Gabryelin, Koryta, Kolonia Gościeńczyce, Ludwików, Ławki, Nowe Wągrodno, Prażmów, Wągrodno, Wola Prażmowska, Wola Wągrodzka, Zadębie mogą odczuwać chwilowe obniżenie ciśnienia lub krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

Usunięcie awarii może potrwać do godziny 16:00.