Zatrudnimy inkasenta

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko inkasenta.

Zakres obowiązków:

-dokonywanie odczytów i wystawianie faktur u odbiorców wody zgodnie z okresami rozliczeniowymi przewidzianymi w umowach

-kontrola dokumentów potwierdzających opróżnianie szamba oraz porównanie danych zużycia wody i ilości wywiezionych materiałów płynnych. Zgłaszanie nieprawidłowości

-kontrola stanu technicznego wodomierzy i plomb

-plombowanie wodomierzy

-wnioskowanie o dokonanie legalizacji lub wymianę wodomierzy

-zgłaszanie nielegalnych ujęć wody i innych nieprawidłowości

-współpraca w prowadzeniu dokumentacji związanej z obsługą ludności korzystającej z sieci wodociągowej

-wydawanie wydruków faktur VAT z zestawu inkasenckiego

-dbałość o powierzony sprzęt inkasencki

-informowanie przełożonego o potrzebie naprawa i konserwacji zestawu inkasenckiego

-informowanie przełożonego o potrzebach zakupu materiałów eksploatacyjnych do zestawu inkasenckiego

-przestrzeganie zasad i dyscypliny oraz bezpieczeństwa pracy

Oferujemy:

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat)

-konkurencyjne wynagrodzenie

-praca w miłej atmosferze

-możliwość rozwoju zawodowego

CV prosimy wysyłać na adres mailowy: kadry@komprazmow.pl