Przedsiębiorstwo Komunalne W Prażmowie Sp. Z O.O. Zatrudni Samodzielną Kadrową.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. z siedzibą w Uwielinach ul. Główna 12 zatrudni samodzielną kadrową.

Oferujemy:

– umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– stabilną pracę w rozwijającym się Przedsiębiorstwie,

– pracę w przyjaznej atmosferze.

Zakres obowiązków:

-kompleksowe prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika,

-opracowywanie raportów, analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia w Przedsiębiorstwie,

-materialna organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej Przedsiębiorstwa, nadzór nad nią,

-kierowanie ewidencją czasu pracy,

-przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych,

-obliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczanie przepracowanych dni ustawowo wolnych od pracy, dyżurów i wyjść prywatnych,

-planowanie podwyżek i regulacji płac

-ustalanie z zatrudnionymi spraw związanych z czasem wolnym od pracy, urlopami i zwolnieniami lekarskimi, opracowywanie korzystnych dla Przedsiębiorstwa planów urlopowych,

-nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych o kontrolnych przez pracowników,

-rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ubezpieczeniowych, wynagrodzeń

-przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, organizacja, kontaktu na płaszczyźnie urząd-firma, informowanie kierownictwa o powstałych zależnościach i zobowiązaniach,

-asystowanie przy ewentualnej inspekcji PIP, dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielenie wyjaśnień,

-nadzór nad dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych, prowadzenie ewidencji przydzielanych środków,

-obsługa programu płacowo-kadrowego wykorzystywanego przez Przedsiębiorstwo,

-monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących Przedsiębiorstwa, opracowanie wymaganych przez nie działań.

Kontakt: marketing@komprazmow.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z klauzulą RODO: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.