Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody do odbiorców zamieszkałych:

Nowy Prażmów,

Łoś,

Zawodne.

W chwili obecnej nie jest znana godzina usunięcia ww. awarii.