Wizyta Radnych w Stacjach Uzdatniania Wody

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,

podczas Sesji Rady Gminy w dniu 7 października Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w swoim wystąpieniu omówił między innymi stan techniczno-budowlany Stacji Uzdatniania Wody Gminy Prażmów.

W naszych Stacjach od czasu powstania Przedsiębiorstwa Komunalnego przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych oraz czynności mających na celu poprawę jakości wody.

Poprzez elektroniczny monitoring prac Stacji zminimalizowano ryzyko wystąpienia awarii, jednak zostało jeszcze dużo do zrobienia.

W dniu 13 października bieżącego roku nasze stacje wizytowali Radni: p. Sylwester Węgliński, p. Michał Tokaj, p. Jacek Dąbrowski. Panowie Radni zapoznali się szczegółowo z wykonanymi pracami, oceniając je bardzo wysoko. Na spotkaniu omówiono zakres przedsięwzięć, które należy niezwłocznie zrealizować w celu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom naszej Gminy.

1. Wymiana złóż filtrujących.

a) Stacja Uzdatniania Wody w Uwielinach-7 zasobników

b) Stacja Uzdatniania Wody w Krupiej Wólce- 2 zasobniki

c) Stacja Uzdatniania Wody w Łosiu- 1 zasobnik

2. Wymiana poszycia dachu z eternitu w Stacji Uzdatniania Wody w Uwielinach.

3. Instalacja agregatów prądotwórczych w Stacjach Uzdatniania Wody w Uwielinach, Krupie Wólce oraz Łosiu.

4. Wymiana pieców grzewczych typu „śmieciuch” w 3 Stacja Uzdatniania Wody oraz wymiana szeregu urządzeń i wyposażenia, które dawno przekroczyły swój resurs użytkowy.

5. Wykonanie automatyki płukania złoża filtrującego w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiu.

6. Remont dachu w Stacji Uzdatniania Wody w Krupiej Wólce.

Liczymy na pomoc Władz Gminy w realizacji tych bardzo ważnych przedsięwzięć.