12.11.2021 dniem wolnym- Zarządzenie nr 7/2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o. ustala dzień 12.11.2021 dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 7/2021 Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.