Nawierzchnia ulicy Głównej

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,
docierają do nas informacje o niewłaściwym wykonaniu nawierzchni drogi na ulicy Głównej od ulicy Granicznej do ronda w Krupiej Wólce.
Uprzejmie informuję, iż wykonanie tego zadania jest realizowane wspólnie z Powiatowym Wydziałem Inwestycji, Remontów i Drogownictwa.
Prace nie są jeszcze zakończone. Położono dotychczas dwie warstwy asfaltu, oczekujemy na położenie trzeciej warstwy przez Powiat.
Przy wylewaniu trzeciej warstwy skorygowany będzie poziom włazów kanalizacyjnych oraz wypustów ulicznych.
Zwróciliśmy też uwagę na nierówności na drodze, co będzie wymagało poprawek.