Wymiana wodomierzy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. prowadzi wymianę wodomierzy w Gminie Prażmów.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WYMIANA WODOMIERZY JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRAŻMÓW.