07.01.2022 Dniem Wolnym- Zarządzenie Nr 11/2021

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o. ustala dzień 07.01.2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 11/2021