27.12.2021 Dniem Wolnym- Zarządzenie Nr 10/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o. ustala dzień 27.12.2021 dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 10/2021