Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Prażmów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. informuje, iż modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Prażmów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki środków , w kwocie 14 889 474,02 zł.