02.05.2022r dniem wolnym Zarządzenie Nr 3/2022

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o. ustala dzień 02.05.2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.

Zarządzenie Nr 3/2022