Prośba o rozsądne korzystanie ze zbiorowej kanalizacji.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. uprzejmie prosi o rozsądne korzystanie ze zbiorowej kanalizacji tj. o niewrzucanie do niej przedmiotów, które szkodzą bądź całkowicie uniemożliwiają sprawne działanie przepompowni ścieków. Przypominamy, że odpowiednie korzystanie z kanalizacji jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydawanych warunków technicznych. Niewystarczające dbanie o zbiorową kanalizację skutkować będzie awariami przepompowni ścieków.

 

W załączeniu zdjęcia ukazujące co znajdujemy, gdy przyjeżdżamy usunąć awarię.