Prośba Prezesa Zarządu do Mieszkańców Gminy Prażmów

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Prażmów,

W imieniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie sp. z o.o. zwracam się z prośbą o nieobrażanie i niedezawuowanie pracy pracowników przedsiębiorstwa. Rozumiemy niezadowolenie i emocje w sytuacji braku wody w Państwa nieruchomościach. Nasi pracownicą swoją ciężką pracą i zaangażowaniem czynią wszystko, aby Państwo codziennie mieli wodę dobrej jakości w swoich kranach. Niestety w sytuacji dużego poboru wody mogą wystąpić spadki ciśnienia, a w niektórych przypadkach nawet brak wody. Problem niskiego ciśnienia lub braku wody uzależniony jest od dostępności do zasobów wodnych i wydajności pomp pobierających wodę z ujęć podziemnych, wydajności technologii na poszczególnych stacjach uzdatniania wody jak również od przepustowości głównych magistrali wodociągowych.

Obecnie Przedsiębiorstwo prowadzi prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wągrodzkiej. Zgodnie z podpisaną umową, w przyszłym roku mieszkańcy zasilani z tej stacji, powinni odczuć poprawę jakości dostarczanej wody. Trwają również prace projektowe związane z budową nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie miejscowości Prażmów. Budowa nowej stacji w tym rejonie i spięcie jej z układem sieci wodociągowej przyczyni się do poprawy ciśnienia nawet w sytuacji wzmożonych rozbiorów. Spółka przygotowuje również koncepcję rozbudowy i modernizacji pozostałych stacji. Niestety są to projekty wieloletnie i bardzo kosztowne, ale mamy pełną świadomość, że ich realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości dostaw wody wysokiej jakości.

W obecnej sytuacji, prosimy Państwa o wyrozumiałość, a przede wszystkim o racjonalne użytkowanie wody w godzinach porannych i wieczornych, w szczególności w dniach, gdy panują wysokie temperatury. W przypadku wykorzystywania wody do podlewania ogrodów i pól, zachęcamy Państwa do wykorzystywania, w tym celu wód deszczowych poprzez ich retencjonowanie. Jest to działanie proekologiczne, a przede wszystkim nie wiążące się z kosztami zakupu wody.

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie

Artur Woźniakowski

Prezes Zarządu