PRZYŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Mieszkańcy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustanów, Krupia Wółka oraz Jeziórko. Osoby z następujących ulic mają możliwość podłączenia się do kanalizacji:

USTANÓW

 1. Główna od ronda Krupia Wólka do ul. Parkowej – Zalesie Górne (do wysokości działki nr 893)
 2. Główna od ronda Krupia Wólka do ul. Szkolnej (szkoła w Uwielinach)
 3. Kościelna do przepompowni P4
 4. Słowicza
 5. odnoga ul. Głównej – ul. Sadowa posesja – ul. Główna 45E i 43D
 6. ul Podleśna 5 (dz. 109)
 7. Parkowa od ul. Głównej
 8. Polna od ul. Głównej

KRUPIA WÓLKA

 1. Słoneczna – posesje działka nr ew. 48/3 (ul. Słoneczna 1) i działka nr ew. 48/9
 2. Kasztanowa od ul. Długiej
 3. Górna

JEZIÓRKO

 1. Kasztanowa od ul. Długiej do ul. Głównej
 2. Kasztanowa działka nr ew. 31/5
 3. Akacjowa 1 (działka nr ew. 28/1)
 4. Jasna działka nr ew. 30/1 i 30/2
 5. Jutrzenki działka nr ew. 36/2
 6. Piaskowa działka nr ew. 47/12
 7. Prosta działka nr ew. 48/6 i 52/9
 8. Kościelna od ul. Głównej do wysokości działki nr ew. 88/3

Tym samym zachęcamy Państwa do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia się należy:

 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Wniosek można wypełnić w siedzibie Spółki, lub pobrać wzór wniosku ze strony przedsiębiorstwa komprazmow.pl, wypełnić i odesłać skan podpisanego wniosku na adres pk@komprazmow.pl
 2. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy przygotować uproszczoną dokumentację przyłącza kanalizacyjnego, którą następnie należy przedłożyć w Spółce, celem jej akceptacji.
 3. Wykonać we własnym zakresie lub zlecić wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego.
 4. Wezwać przedstawiciela Spółki do odebrania wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego przed zasypaniem wykopu. Obiór przyłącza pozwala na stwierdzenie przez Spółkę prawidłowego wykonania przyłącza, zgodnie ze sztuką budowlaną, wydanymi warunkami technicznymi i zaakceptowaną dokumentacją. W trakcie odbioru spisywany jest stan wodomierza głównego, który pozwoli na rozliczanie Państwa z ilości odprowadzonych ścieków.
 5. Dostarczyć do Spółki inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wykonaną przez uprawnionego geodetę.

Spółka wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowała ofertę w zakresie kompleksowej realizacji wykonania przyłącza kanalizacyjnego. W ramach oferty wystarczy raz przyjść do siedziby spółki i zlecić nam wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej. Oszczędzacie Państwo dzięki temu czas i kłopot wykonania dokumentacji technicznej, wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W razie pytań, nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji.