SKĄD PŁYNIE DO PAŃSTWA WODA

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie obsługuje 4 stacje uzdatniania wody o godzinowych wydajnościach produkcji wody:

  • SUW Krupia Wólka – wydajność 30 m3/godzinę
  • SUW Łoś – wydajność 50 m3/godzinę
  • SUW Uwieliny – wydajność 85 m3/godzinę
  • SUW Wola Wągrodzka – wydajność 50 m3/godzinę

W roku 2022 średnio w ciągu doby dostarczaliśmy 1680 m3. Dostarczana woda spełnia wszystkie parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Aktualne badania wody dostępne są na stronie www.komprazmow.pl w zakładce „BADANIA WODY

Poniższa mapa przedstawia poglądowo, z której stacji jest zasilana Państwa miejscowość.
W przypadku awarii prosimy dzwonić pod numer: 604 963 059