Uchwała w sprawię przyjęcia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w dniu 29 maja 2023 roku rada Gminy Prażmów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Prażmów. Zapisy nowego Regulaminu dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i regulują kwestie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prażmów, usług realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. Z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, dotychczasowy Regulamin z dnia 16 grudnia 2019 r. przestaje obowiązywać.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Prażmów 29.05.2023