Częściowe zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Mieszkańcy,

Pragniemy poinformować, iż Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. zakończyło częściowo budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziórko. Osoby z poniższej ulicy mają możliwość podłączenia się do kanalizacji:

JEZIÓRKO:
1. Ul. Główna od ul. Górnej Krupia Wólka do ul. Kościelnej.