Apel Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Sp. z o.o.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się brakami wody, proszę o racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej. Prosimy o niepodlewanie ogródków, napełnianie basenów oraz mycie samochodów w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 23:00. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż przyczyną braku wody jest niewystarczająca retencja wody uzdatnionej. Na terenie Gminy Prażmów mamy 4 stacje uzdatniania wody, które produkują 200m3 wody na godzinę. W zbiornikach wody uzdatnionej mamy zapas w wysokości 700 m3. W ostatnim czasie rozbiory wody wynoszą ponad 350m3 na godzinę, co powoduje wyczerpanie zapasu wody zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych i niemożność odbudowania zapasu wody w krótkim terminie (aby zapełnić zbiorniki retencyjne potrzeba prawie 4 godzin produkcji wody, zakładając niewielkie rozbiory w tym czasie). Jedno gospodarstwo domowe, przy ciągłym zużyciu wody (np. podlewanie) zużywa od 2m3 do 4m3 na godzinę. To oznacza, że wystarczy, aby 200 – 400 osób (gospodarstw domowych) jednocześnie podlewało ogródki, aby wyczerpać zapas wody. W trosce o innych ograniczmy zużycie wody do celów niezbędnych.