Zakończone prace budowlane kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kędzierówka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kędzierówka na odcinku wskazań na załączone mapie.. Tym samym zachęcamy Państwa do podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. W celu podłączenia się należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych. Wniosek można wypełnić w siedzibie Spółki, lub pobrać wzór wniosku ze strony przedsiębiorstwa komprazmow.pl, wypełnić i odesłać skan podpisanego wniosku na adres pk@komprazmow.pl
  2. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych należy przygotować uproszczoną dokumentację przyłącza kanalizacyjnego, którą następnie należy przedłożyć w Spółce, celem jej akceptacji.
  3. Wykonać we własnym zakresie lub zlecić wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego.
  4. Wezwać przedstawiciela Spółki do odebrania wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego przed zasypaniem wykopu. Obiór przyłącza pozwala na stwierdzenie przez Spółkę prawidłowego wykonania przyłącza, zgodnie ze sztuką budowlaną, wydanymi warunkami technicznymi i zaakceptowaną dokumentacją. W trakcie odbioru spisywany jest stan wodomierza głównego, który pozwoli na rozliczanie Państwa z ilości odprowadzonych ścieków.
  5. Dostarczyć do Spółki inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wykonaną przez uprawnionego geodetę.

Spółka wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowała ofertę w zakresie kompleksowej realizacji wykonania przyłącza kanalizacyjnego. W ramach oferty wystarczy raz przyjść do siedziby spółki i zlecić nam wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej. Oszczędzacie Państwo dzięki temu czas i kłopot wykonania dokumentacji technicznej, wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

MAPA POGLĄDOWA

W razie pytań, nasz Zespół jest do Państwa dyspozycji.