Mapa poglądowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Prażmów na dzień 07.02.2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,
przestawiamy mapę poglądową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Prażmów na dzień 07.02.2024

Mapa przedstawia:
Wybudowane i oddane do eksploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej – kolor zielony.
Wybudowane i jeszcze nie oddane do eksploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej – kolor czerwony.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, na które Przedsiębiorstwo ma pozwolenie na budowę, ale nie zostały wybudowane – kolor granatowy.

Zachęcamy Państwa do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej (dotyczy odcinków oddanych do eksploatacji) oraz do występowania o warunki techniczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla odcinków obecnie budowanych.

MAPA POGLĄDOWA