Mapa poglądowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Prażmów na dzień 07.02.2024

Szanowni Państwo,
przestawiamy mapę poglądową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Prażmów na dzień 07.02.2024

Mapa przedstawia:
Wybudowane i oddane do eksploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej – kolor zielony.
Wybudowane i jeszcze nie oddane do eksploatacji odcinki sieci kanalizacji sanitarnej – kolor czerwony.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, na które Przedsiębiorstwo ma pozwolenie na budowę, ale nie zostały wybudowane – kolor granatowy.

Zachęcamy Państwa do podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej (dotyczy odcinków oddanych do eksploatacji) oraz do występowania o warunki techniczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla odcinków obecnie budowanych.

MAPA POGLĄDOWA