Komunikat Powiatowej Sanitarnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie z dnia 13.03.2024

DOTYCZY MIEJSOWOŚCI: USTANÓW I KRUPIA WÓLKA

Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem Powiatowej Sanitarnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie z dnia 13.03.2024  w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Ustanów i Krupia Wólka zasilanego ze stacji uzdatniania Krupia Wólka, Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. informuję iż:

  1. w dniu 12 marca br. przystąpiono do intensywnego chlorowania sieci wodociągowej ww. miejscowościach poprzez zwiększenie ilości podawanego chloru na stacji uzdatniania wody
  2. w dniu 12 marca br. przystąpiono do płukania sieci wodociągowej.
  3. w dniu 13 marca nastąpiło zasilenie wodociągu w miejscowościach Ustanów i Krupia Wólka ze stacji SUW Uwieliny, przy jednoczesnym wyłączeniu z eksploatacji stacji SUW Krupia Wólka.
  4. w dniu 12 marca oraz 13 marca br. zostały pobrane próbki wody w celu wykonania kolejnych badań bakteriologicznych.

Do czasu otrzymania kolejnego komunikatu Powiatowej Sanitarnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie, stacja uzdatniania wody w Krupiej Wólce pozostanie wyłączona z eksploatacji. W związku z wyłączeniem z eksploatacji stacji SUW Krupia Wólka, w godzinach zwiększonego poboru wody mogą nastąpić spadki ciśnienia.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo powstałych trudności, w związku z podjętymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne działaniami, woda w sieci wodociągowej w miejscowościach Ustanów i Krupia Wólka zdatna jest do użycia do celów spożywczych i sanitarno-bytowych.

Za wszelkie niedogodności bardzo Państwa przepraszamy. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komunikat Nr 1 z dnia 13.03.2024 r.