Skargi dotyczące dostarczania faktur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,
w związku z Państwa licznymi skargami na terminowość i sposób dostarczania faktur, Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie informuje, iż nie odpowiada za sposób i termin dostarczenia do Państwa faktur. Obowiązek ten spoczywa po stronie krajowego operatora pocztowego – Poczty Polskiej. Przedsiębiorstwo Komunalne wielokrotnie zgłaszało powyższy problem do Poczty Polskiej, niestety sprawa pozostaje bez właściwego rozwiązania.

Jednocześnie, aby wyeliminować powyższe problemy zachęcamy Państwo do wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, należy wypełnić formularz zgody dostępny pod linkiem https://komprazmow.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zgoda-efaktura-1.docx

Wypełnioną zgodę należy:

  • Dostarczyć osobiście do siedziby spółki – ul. Głowna 12 Uwieliny
  • Zrobić skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza i przesłać na adres email. pk@komprazmow.pl

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
Wszelkie reklamacje w zakresie nieterminowego dostarczania faktur prosimy zgłaszać pisemnie na adres pk@komprazmow.pl . Państwa reklamacje zostaną przesłane do Poczty Polskiej.