Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się brakami wody w sieci wodociągowej, prosimy o racjonalne korzystanie. Prosimy o niepodlewanie ogródków, napełnianie basenów oraz mycie samochodów w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 23:00. Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, iż przyczyną braku wody nie są awarie na stacjach uzdatniania wody, lecz niewystarczająca retencja wody uzdatnionej. Na terenie Gminy Prażmów mamy 4 stacje uzdatniania wody, które produkują 200m3 wody na godzinę. W zbiornikach wody uzdatnionej mamy zapas w wysokości 700 m3. W ostatnim czasie rozbiory wody wynoszą ponad 350m3 na godzinę, co powoduje wyczerpanie zapasu wody zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych i niemożność odbudowania zapasu wody w krótkim terminie – aby zapełnić zbiorniki retencyjne potrzeba prawie 4 godzin produkcji wody, przy  niewielkich rozbiorach w tym czasie. Jedno gospodarstwo domowe, przy ciągłym zużyciu wody (np. podlewanie) zużywa od 2m3 do 4m3 na godzinę. To oznacza, że wystarczy, aby 200 – 400 osób (gospodarstw domowych) jednocześnie podlewało ogródki, aby wyczerpać zapas wody.

W trosce o innych ograniczmy zużycie wody do celów niezbędnych.