Dla klienta

Strona Główna Dla klienta

Formularz dot. e-faktury

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur w formie elektronicznej.

Jeżeli nie znają Państwo tej usługi, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat w zakładce E-faktura.

Klientów, których umowa zawarta z PK nie zawiera oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej ( umowy zawarte przed 11-12-2012 r. albo oświadczenie wykreślone na wniosek Klienta ), a obecnie chcieliby korzystać z e-FAKTURY prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza – oświadczenia.

Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej (na podany adres e-mail) faktur za usługi zaopatrzenia w wodę i / albo odprowadzania ścieków, świadczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Formularz stanu wodomierza

W celu zgłoszenia stanu wodomierza głównego, a także dodatkowych wodomierzy określonych umową zawartą z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie Sp. z o.o. (dalej: PK), zapraszamy do Panelu Klienta.

Jednocześnie PK informuje, że na podstawie zgłoszonego odczytu zostanie wystawiona i przesłana faktura:

  • elektroniczna, jeśli korzystają Państwo z e-FAKTURY (jeżeli nie ma to jeszcze miejsca zapraszamy do zapoznania się z informacją o usłudze e-FAKTURA),
  • papierowa, o ile od wysyłki poprzedniej faktury upłynęło minimum 3 miesięce – ograniczenie to nie dotyczy faktur o wartości co najmniej 200 zł.