Budowa kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo, w dniu 5 września 2023r. Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie  sp. z o.o. rozpoczęło budowę kanalizacja sanitarnej w ulicy Głównej, od skrzyżowania ulicy Główna/Południowa do granicy pasa kolejowego. Jest…

0 Komentarzy

Prace modernizacyjne 04.09.2023

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w poniedziałek tj. dnia 04.09.2023 r od godziny 8.00 do godziny…

0 Komentarzy

Prace modernizacyjne 17.08.2023

Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przebudowy magistralnej sieci wodociągowej w m. Uwieliny, ul. Szkolna dnia 17.08. 2023 r. od…

0 Komentarzy

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 sierpnia br., odnośnie niezdatności wody do użycia z wodociągi zasilanego ze stacji uzdatniania wody w…

0 Komentarzy

Zastępcze punkty poboru

Zastępcze punkty poboru.   W związku z sytuacją kryzysową zostały zorganizowane następujące zastępcze punkty poboru wody: SUW Wola Wągrodzka ul. Modrzewiowa 8, Wola Wągrodzka – wod pochodzi z czynnej stacji…

0 Komentarzy